Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební výchova...:)

27. 4. 2009

K čemu směřujeme v hudební výchově - cíle:   

            -> smysl nebo cit pro rytmus

            -> rozvoj verbální komunikace

            -> schopnost mimoslovního vyjadřování

            -> rytmické cítění

            -> souhra, pocit sounáležitosti jedince se skupinou

            -> spontánnost, kontakt

            -> rozvoj muzikálnosti

            -> relaxace za pohybu

            -> rytmický pohyb, vztah k hudbě

            -> soustředění, mluvní technika, artikulace

            -> rozvoj slovní zásoby, rytmus řeči, hravost

            -> tvořivost, rozvoj fantazie

            -> hlasová odvaha, hudební kreativita

            -> cit pro výšku tónu, uvolnění

            -> citlivost vůči skupině

            -> rozvoj hrubé nebo jemné motoriky (nahrávka pochodu – svatební, smuteční,   vojenský, apod.)

            -> osvojování orátoru, spojení zpěvu a pohybu

            -> schopnost vyjadřovat pocity

            -> smysl pro intonaci (čistý zpěv)

            -> sluchová paměť, improvizace při hudbě

            -> rozvoj schopnosti hudebně dramatického projevu

            -> sluchová představivost

            -> radost ze hry, ze zpěvu

            -> rozvoj osobního vztahu k hudbě

            -> komunikace

            -> psychofyzické uvolnění

            -> osvěžení a aktivace

            -> duševní a tělesná relaxace

            -> nácvik správného dýchaní