Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kazuistky...obsah II.

31. 3. 2009

KAZUISTIKA

 

1)       osobní anamnéza

      -průběh před porodem (matka kuřačka, alkohol, nemoci, pracovní vyčerpanost,..), porod (jak se narodil,kdy, do jakých podmínek..), průběh rodičovské (dávka státní sociální podpory) dovolené (ne mateřské dovolené), nemoci v dětství, návštěvy lékařů, vývoj řeči, chování a projevy v dětství, mateřská škola (jak ji snášel, zapojení do kolektivu..), popsat zápis na základní školu (v lednu nebo v únoru; popř.učitel poslal matku s dítětem do pedagog.psycholog.poradny), studium na ZŠ, záliby, koníčky

2)      rodinná anamnéza

     -stručný popis matky, otce, sourozenců (jména, dat.narození, vzdělání, zaměstnání, zásadní nemoci, patolog.jevy..), popř. prarodiče (jména, dat.narození, zaměstnání, něco neobvyklého..), vše kolem rodiny, společné aktivity rodiny (dovolená, výlety,..), chování prarodičů, jak vypadal byt rodiny, oblečení, hygiena, školní pomůcky dítěte, poměry mezi manželi, vztah rodičů k dětem, sociálně patolog.jevy

3)      ústavní anamnéza

      -jak se dítě dostalo do ústavu (školská zařízení – DD, výchovný nebo diagnostický ústav, do těchto zařízení děti umístí okresní soud na základě podkladu městského úřadu sociál.odbor; ústavy sociální péče pro děti a mládež (např.Olšany) přijímají děti na základě podání žádosti rodičů), v kolika ústavech byl, od kterého data umístěn u ústavu, kterými vyšetřeními prošel po nástupu do ústavu (např.pediatr, psycholog, psychiatr, neurolog (když má dítě něco s mozkem), oftalmolog (oční), logopedie…) a zkráceně popsat, jestli doktoři na něco přišli a jak se to bude léčit (vyhledat léky), vztahy s vychovateli i ostatními dětmi, samostatnost, samoobsluha, pořádek ve věcech, zájem dítěte o rodiče a zájem rodičů o dítě, pobyt dítěte v rodině (mají-li zájem), chování dítěte v přítomnosti rodičů, hostitelská péče (bere si dítě na víkendy, úplně někdo cizí, nemá dítě v rod.listě..), kolektiv ústavu, výchovné problémy, záliby a koníčky, trávení volného času, osobnost dítěte (extrovert, introvert, temperament, talent, vlastnosti, sklony k hysterii,..), příprava na vyučování (sám, s dopomocí, nerad dělá domácí úkoly, procvičovat psaní, čtení, počítání, rád kreslí..), pokusy dítěte o útěk, vybíravost v jídle, sklony k hygieně, problematika pohybu po ústavu (když je to vozíčkách či slepé dítě), ...

4)      školní anamnéza

      -do jaké školy (třídy, skupiny) chodí, vztah k učitelů a spolužákům, začlenění do kolektivu, prospěch a zvládání učiva, přístup k přípravě na výuku (plnění DÚ, výchovné problémy, zapomínání, nepřipravenost->patolog.jevy), případné DYS (kdo diagnostikoval-pdg.psycholog.poradna), rozpis klíčových předmětů-ČJ (držení psacích potřeb, úroveň čtení, psaní, gramatiky), M (počty, geometrie, číselné řady..), cizí jazyk (čtení textu, slovní zásoba, sestavení vět..), VV (držení pastelek, úroveň představivosti, fantazie, co má rád ve VV, úroveň jemné motoriky..), HV (schopnost zpěvu, improvizace, zápis not, pasivita, stydlivost, pohyb, hra na nástroj, tanec,..), pracovní výchova (zručnost, materiál se kt.rád pracuje, pěstitelské práce, vaření,..)

5)      prognóza a doporučení

      -vývoj zdravotního stavu, zajištění lékařské péče (doktoři, lázně..), zajištění asistenta (spec.pdg.centra), doporučit pestrost stravy, zaměřit se na určité volnočasové aktivity kt.jedince baví, jak případně změnit přípravu na vyučování (na co se zaměřit), problematika bydlení na pokoji, vztahy v kolektivu, co bude s dítětem až mu bude 18let (dům na půli cesty, zajištění ubytovny, chráněného bydlení, motivovat dítě k práci, vysvětlit mu fci pracovního úřadu, kurátor..)

+ www.msmt.cz