Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAZUISTIKA...TO JE VĚDA...

27. 3. 2009

KAZUISTIKA

1)    osobní anamnéza

-> průběh před porodem (matka kuřačka, alkohol, nemoci, pracovní vyčerpanost,..),

-> porod (+následky)

-> doba matčiny mateřské dovolené

-> nemoci v dětství, návštěvy lékařů

-> vývoj řeči, chování a projevy v dětství

-> mateřská škola (jak ji snášel, zapojení do kolektivu..)

-> zápis na základní školu, studium na ZŠ

-> záliby,koníčky

 

2)    rodinná anamnéza

-> matka, otec, sourozenci (jména, dat.narození, vzdělání, zaměstnání, zásadní nemoci, patolog.jevy..),

-> prarodiče (jména, dat.narození, zaměstnání, něco neobvyklého..), chování prarodičů

-> situace kolem rodiny

-> důvod proč je v ústavu

-> společné aktivity rodiny (dovolená, výlety,..)

-> jak vypadal byt rodiny

-> oblečení, hygiena

-> školní pomůcky dítěte

-> poměry mezi manželi

-> vztah rodičů k dětem

-> sociálně patolog.jevy

 

3)    ústavní anamnéza

-> v kolika ústavech byl

-> od kterého data umístěn u ústavu

-> nemoci, které má; léky

-> u kterých doktorů byl na vyšetření při vstupu do ústavu

-> vztahy s vychovateli i ostatními dětmi,

-> samostatnost, samoobsluha, pořádek ve věcech

-> zájem dítěte o rodiče a zájem rodičů o dítě

-> pobyt dítěte v rodině (mají-li zájem)

-> chování dítěte v přítomnosti rodičů

-> hostitelská péče (bere si dítě na víkendy, úplně někdo cizí, nemá dítě v rod.listě..)

-> kolektiv ústavu

-> výchovné problémy

-> záliby a koníčky

-> trávení volného času, osobnost dítěte (extrovert, introvert, temperament, talent, vlastnosti, sklony k hysterii,..),

-> příprava na vyučování (sám, s dopomocí, nerad dělá domácí úkoly, procvičovat psaní, čtení, počítání, rád kreslí..)

-> pokusy dítěte o útěk

-> vybíravost v jídle

-> sklony k hygieně

 

4)    školní anamnéza

-> jaká škola, třída (vymyslet nebo v zadání), výchovná skupina (max. 6-8 členů) , atd.

-> vztah k učitelům a spolužákům

-> začlenění do kolektivu (problémové, bezproblémové-> krádeže, zcizování)

-> prospěch a zvládání učiva (průměr v určité třídě)

-> přístup k přípravě na vyučování + plnění domácích úkolů

-> výchovné problémy (zapomínání pomůcek, kouření, záškoláctví) až po patologické jevy

-> případné dis- a kdo diagnostikoval (PPP v město)

-> rozpis klíčových předmětů (určit sami) (ČJ, MAT, cizí JAZ, HV, VV, PV)

            a) ČJ -> úroveň čtení, psaní + gramatiky, špatné držení psacího náčiní

            b) MAT -> počty, geometrie, číselná řada, špatné uchopení rýsovacího náčiní

c) cizí JAZ- > u postiženého se nevyučuje; čtení textu, slov. zásoba, sestavování vět; (na SOŠ se vyučují dva cizí jazyky)

d) VV -> držení tužky, úroveň kresby (např. 12 let -> úroveň projevu odpovídá 3. rokům), úroveň představivost, fantazie; co má dítě rádo (omalovány, práce s barvami, atd.), úroveň jemné motoriky

e) HV -> schopnost zpívat, improvizovat, zápis not, pasivita, reprodukce zvuku pohybem (tanec apod.), hra na nástroj

f) PV -> zručnost, oblíbený materiál pro výrobu, pěstitelské práce, práce v dílnách (dřevo, keramika), vaření a pečení

 

5)    prognóza dalšího vývoje

-> vývoj zdravotního stavu

-> zajištění lékařské péče (lékaři, lázně)

-> zajištění asistenta (SPC)

-> doporučit pestrost stravy (cukrovka 6x denně)

-> volnočasové aktivity -> na které se zaměřit (co dítě baví a nebaví)

-> případná změna ve vyučování (na co se zaměřit, posílit diktáty apod.)

-> problematika bydlení na pokojích; vztahy v kolektivu (velikost pokoje apod.)

-> co se bude dít s dítětem v 18 letech

o         Dům na půli cesty -> zajištění ubytovny, chráněné bydlení

-> motivovat dítě k práci, vysvětlit funkci Úřadu práce (co a jak)

-> vysvětlit kdo e to KURÁTOR na MÚ

 

 

* Ústavní péči a její ukončení rozhodují soudy

* hostitelská péče -> rodina si bere dítě z cizí rodiny na víkend