Jdi na obsah Jdi na menu
 


HRY pro všestranný rozvoj dítěte

16. 4. 2009

HRY pro všestranný rozvoj dítěte

 

I.                   Celková pohyblivost

J        zahrnuje soubor důležitých pohybů,které si dítě musí osvojí.

během prvních šesti let svého života se musí naučit sedět,udržet se vzpřímené,plazit se, lézt po čtyřech,kutálet se,běhat,chodit,poskakovat.

J        Všechny tyto pohybové aktivity musí být vykonávány koordinovaně,harmonicky a čistě

J        Cvičení v této kapitole mají přispět k lepší koordinaci důležitých částí těla.

A)      Věk 2 až 3 rok

         1)Dítě se má přemístit z jedné místnosti do druhé (lezením po čtyřech,ztěžka jako slon,tichounce jako myška,nemotorně kachna,s hlavou co možná nejvíce zvednutou jako žirafa,pružně jako kotě.)

         2)Dítě skáče jako žába a napodobuje její kvákání

         3)Dítě podlézá stůl (za pomoci rukou a nohou) tam a zpět,nejdříve se plazí po břiše,zpět po zádech.

         4)dítě se kutálí po podlaze od jedné zdi ke druhé

         5)Dítě leze po kolenou se vzpřímeným trupem,s pažemi podél těla

         6)dítě dělá kotrmelce

         7)Dítě se stočí do klubíčka pod pokrývku.Na znamení z úkrytu co nejrychleji vyleze.

         8)Dítě stojí co možná nejdéle na jedné noze (asi dvě vteřiny).pak dělá totéž na druhé noze.

         9)dítě napodobuje větrný mlýn.S roznoženýma nohama,které zůstávají stát pevně na místě,natahuje paže do stran.

         10)Dítě kráčí vzpřímeně s knížkou na hlavě

         11)dítě leze po čtyřech a na zádech nese časopis

         12Dítě obchází o špičkách stůl,vrací se opačným směrem po patách

         13)Dítě vykopává nohu do vzduchu .Střídá pravou a levou nohu.

         14)Dítě musí co nejrychleji sebrat předmět ležící na podlaze.

         15)Dít chytá míč,který mu házíte.Jakmile se mu to daří,začnete od něho trochu odstupovat.

         16.)Dítě čekává míč ve dřepu a vy ho hodíte do takové výše,jako by stálo.Opakujte cvičení a měňte polohy.

         17)Vyznačte na podlaze stopy.Dítě na ně nejprve našlapuje normálně ,při dalším cvičení pak našlapuje na špičky.

         18) Dítě obíhá kolem polštářů rozložených na podlaze tak,aby se jich nedotýkalo.

B)       Věk 3 až 4 rok

         1)Dítě se plazí jakou housenka (bez pomoci rukou a nohou)

         2)Dítě si lehne na záda a nohama pohybuje jako při jízdě na kole.Na začátku šlape pomalu,pak postupně zrychluje.

         3)Dítě skáče na jedné noze a vy ho přitom držíte za ruce.Pak nohy vystřídá a skáče na druhé

         4)Dítě se pohybuje „po třech“. V jedné ruce drží lžíci.Při opakovaném cvičení drží lžíci v druhé ruce.

         5)Dítě kráčí s nataženou paží a na hřbetu ruky nese lžíci.Pak paže vystřídá.

         6)Pomocí novinového papíru vyznačte na podlaze linku dlouhou asi tři  metry a širokou asi pět centimetrů.Dítě kráčí po této lince,aniž by kladlo nohy mimo ni.Vrací se pozpátku.

         7)Provázkem vyznačte na podlaze kruh o obvodu asi dva  půl metru.Dítě skáče snožmo střídavě vně a dovnitř kruhu.

         8)Dítě běhá,aniž by se dotklo překážek rozestavěných po místnosti.

C)       Věk 4 až 5 rok.

         1)Dítě vyleze na židli a seskočí do kruhu vyznačeného na podlaze   provázkem

         2)Dítě zasáhne v běhu míč postavený na zemi

         3)Dítě hází míč na zem jednou rukou a chytá ho.

         4)Dítě skáče na vzdálenost patnácti kroků po jedné noze.Pravou ruku má položenou na pravém stehně a levou na levém stehně.

         5)Dítě skáče po jedné noze a posunuje hokejový puk

         6)Dítě skáče ve dřepu.Potom cvičení opakuje se zavřenýma očima.

         7)Dítě skáče přes natažený provaz.Cvičení opakuje tak,že skáče přes provaz v různých výškách.

         8)Dítě vyskakuje na jedné noze p schodech nahoru a potom zase seskakuje dolů.Opakuje cvičení i na druhé noze.

 

II.                Jemná motorika

J        rozvíjení jemných pohybů,které umožňují lepší kontrolu a lepší koordinaci prstů,rukou,očí atd.

J        Pomůcky: míč,míček,kuličky,kostky,hrnce,kousky vlněné příze,drobné mince,bota,nit,vlna,párátka,šroub a matice,ponožky,oblečení,nůžky,štětce,voskovka,tužka,pravítko,časopis,skleničky….

A)      Věk 2 až 3 roky

         1)Dítě vyznačuje ve vzduchu kruhy pouze pomocí zápěstí a ruky.Paže musí zůstat přitisknutá k trupu.Při opakovaném cvičení drží v ruce míček.

         2)Dítě před sebou pinká o zem míčem,který má obvod asi dvaadvacet centimetrů,míč zkouší odrážet jen jednou rukou,pak druhou.

         3)Dítě hází míčem co možná nejdále,co možná nejvýše,hází jím o zeď co možná nejsilněji.Cvičení provádí nejdříve oběma rukama,pak pouze pravou rukou a poté levou rukou.

         4)Dítě rovná kostky do řady za sebou.Pak ještě jednou symetricky do další řady.

         5)Dítě staví věž z pěti nebo šesti kostek.Vedle symetricky staví druhou věž

         6)Dítě šroubuje matici na šroub

         7)Dítě obrací ponožky na ruby.

         8)Dítě navléká knoflíky na nitku.

         9)Dítě prosévá mouku,aniž by ji rozsypalo.

         10)Dítě přelévá vodu z jedné skleničky do druhé ,aniž by ji vylilo.Cvičení opakuje s rýží.

         11)Dítě rozbaluje kuličky zabalené v papíru

B)       Věk 3 až 4 roky

         1)dítě se posadí a s pomocí obou rukou kutálí míč kolem sebe

         2)Dítě se palcem dotýká konečků ostatních prstů téže ruky.Cvičení provádí i s druhou rukou.Cvičení je třeba opakovat,dokud ho dítě nedokáže dělat rychle.

         3)Dítě se musí dotýkat desky stolu dlaní,pak každým prstem.(Střídá přitom palec,dlaň,ukazováček,dlaň,prostředníček,dlaň atd.)

         4)Dítě roztáčí na stole drobnou minci,kterou drží mezi palcem a ukazováčkem

         5)Dítě staví věž z osmi až deseti kostek.Vedle pak postaví ještě jednu.

         6)Dítě skládá na sebe drobné mince-co možná nejvýše.

         7)dítě si obtáčí přízi kolem jednoho prstu,dvou prstů ,tří prstů a pak kolem celé ruky.

         8)Z brček postavených do hrnku vybírá dítě jedno po druhém.Nejprve s pomocí palce a ukazováčku,pak palce a prostředníčku a pokračuje s dalšími prsty.Cvičení opakuje s nalámanými makarony,párátky,nasypanými zrnky rýže.Stejným způsobem se cvičení provádí i druhou rukou.

         9)Dítě zabalí kartonovou roličku d papírového ubrousku nebo papírové utěrky a konce utáhne „jako bonbon“

         10)dítě si rozšněruje botu a navléká tkaničku do dírek.

         11)Dítě váže uzly na provázku

         12)Dítě si zapíná a rozepíná svetr.

         13Dítě ořezává tužky.

         14)Dítě dělá díry do papíru.

         15)Dítě kreslí přímky podle pravítka (ujišťuje se ,že přidržuje pravítko ve středu)

         16) Dítě vyrábí různé předměty z modelovací hmoty.Například může udělat mističku nebo svícen,který pak natře vodovými barvami (Dítě nanáší vodové barvy jednotlivými dotyky štětce,nikoliv tahy )

         17)Štětcem,voskovkou,nebo jinou tužkou spojuje dítě body ,které jsme vyznačili na papíře.

C)       Věk 3 až 5 roky

         1)Dítě leží na břiše a posílá vám  míč.Ten musí projít pod židlí

         2)Dítě navléká dvojitě gumičku přes malou krabičku.Obtáčí krabičku třikrát.

         3)Dítě splétá tři kousky vlněné příze.

         4)Dítě vyrábí náhrdelník z těstovin.Cvičení opakuje s knoflíky (střídavé navléká malé a velké),nebo se sponkami na papír

         5)Nevařenou rýži ,kterou jsme nasypali do misky,přenáší dítě pomocí pinzety do hrnce.

         6)Dítě rozstříhá list z časopisu na tři,čtyři,pět nebo více kousků a zkouší je poskládat dohromady jako skládanku.

 

 

III.             Tělesné schéma

A)      Věk 2 až 3 roky

         1)Dítě pojmenovává všechny části těla panenky nebo medvídka,a svého těla.

         2) Dítě pohybuje těmi částmi těla,které jmenujete.Později opakuje cvičení se zavázanýma očima.

         3)Dítě stojí proti vám,postupně tiskne své čelo k vašemu čelu,pak pažinou,nos,koleno,lýtko atd.

         4)Dítě schovává pod pokrývkou ty části těla,které vyjmenováváte.

         5)Obkreslete hlavu dítěte a pověste náčrtek na zeď.Postupně každý den přikreslujte další části těla.

B)       Věk 3 až 4 roky

         1)zaujímejte různé postoje.Dítě vás sleduje a napodobuje vás.

         2)Dítě vyjmenovává části těla které se dotýkají podlahy( když leží na zádech, na břiše atd.

         3)Dítě vyjmenovává ty části těla,které potřebuje k tomu aby mohlo (jíst,cítit,poslouchat,běhat,vidět ,kreslit,plazit se,chodit)

         4)Dítě postrkuje míč (hlavou,nosem,ramenem,kolenem,nohou,rukou,bradou,uchem,stehnem,patou)

         5)Společně s dítětem střídavě vyjmenováváte rozličné části těla.Opakujte cvičení stále rychleji.

         6)Dítě se zavázanýma očima pojmenovává tu část svého těla,které se dotknete

C)       Věk 4 až 5 roky.

         Dítě se podle rad ,které mu dáváte ,dotýká jednotlivými částmi těla nejméně tří předmětů.Například „Dotkni se tří předmětů: jednoho rukou,druhého ramenem,a dalšího nohou“

         Nakreslete dvě postavy a na jedné z nich vynechte některé části těla (ucho,prst,)Dítě musí přijít na to co chybí.

         Dítě přiřazuje předměty,které pojmenuje ,k těm částem těla,k nimž patří.(řetízek-krk,bota-noha,náramek-ruka, prsten,brýle,pásek)

 

IV.               Prostorová orientace

A)      věk 2-3 rok

         1)dítě leze,plazí se pod stolem a pod židlí

         2)dítě chodí kolem židlí rozestavěných po místnosti,aniž by se jich dotklo

         3)Dítě se pohybuje okolo různých předmětů v místnosti –může se plazit,lézt po čtyřech,chodit vzpřímeně

B)       věk 3-4rok

         1)Dítě hází míč pod nebo nad provazem,který je uvázán na dvou židlích,jež stojí metr od sebe.

         2)Dítě pokládá míč nahoru,dolů,dává ho nad sebe,pod sebe,před ,za,vedle sebe,daleko od sebe,blízko sebe

         3)rozložte na podlaze několik lístků papírů o velikosti asi třiceti centimetrů čtverečních.Dejte je na vzdálenost přibližně třiceti centimetrů od sebe.Dítě prochází mezi těmito listy aniž by se jich dotklo.

         4)dítě dělá velké,pak malé kroky

         5)Dítě se staví proti vám,zády k vám,vedle vás,blízko vás,daleko od vás,za vás,před vás

         6)Dítě si dává ruce před nohy ,na hlavu,za záda,pod bradu,před oči ,pod kolena.

         7)Z kostek nebo listů papírů postaví dítě dvě různě dlouhé cesty pro svá autíčka.Zeptejte se ho ,která cesta je kratší a která je delší.

         8)Dítě dává malé knoflíky do misky a velké kolem misky

         9)Porovnáváním talířů musí dítě zjistit,který je největší ,nejmenší a který je prostřední.

         10)dítě porovnává krabice od potravin,například od cereálií,od sušenek atd. Vybírá nejnižší a nejvyšší.

         11)Načrtněte na list papíru kruh, dítě umístí červená knoflík dovnitř kruhu,modrý knoflík vně kruhu,zelený knoflík blízko modrého ,černý knoflík daleko od modrého atd.

C)       věk 4-5 rok

         1)dítě sedí uprostřed v místnosti a vyjmenovává ,co vidí před sebou,vpředu,vzadu,za sebou,vedle sebe ,napravo,nalevo.

         2) dítě rozděluje plechovky .Největší staví napravo,nejmenší nalevo.

         3)Dítě spojuje  kousky příze knoflíky rozmístěné po stole

         4)Dítě napodobuje obrázky,které jste udělali na stole z kousků vlněné příze

         5)Vytvořte z  párátek nebo z brček obrazce a požádejte dítě,aby je napodobilo.

         6)Dítě vytváří dráhu z kusů příze podle dráhy,kterou  jste vytvořili na podlaze.

         7)Dítě  zakroužkuje ty křížky které mu označíte (a/modře zakroužkuj třetí křížek v druhé řadě. b/ červeně zakroužkuj druhý křížek ve třetí řadě c/ zeleně zakroužkuj první křížek ve čtvrté řadě d/ žlutě zakroužkuj čtvrtý křížek v první řadě. )

 

V.                  Časová orientace a rytmus

A)      Věk 2 -3 rok

         1)Dítě chodí po místnosti rychle,pomalu,

         2)Dítě tleská podle vašich pokynů:rychle,pomalu.

         3) Dítě vychodí papírový kapesník do vzduchu a posadí se na zem dříve,než se kamejník dtkne podlahy.

         4)Dítě jde od židle ke stolu.Zeptejte se ho,odkud vyšlo.Kam došlo.

         5)Dítě musí říct,jaké jídlo dostává ráno,jaké v poledne a jaké večer.Co jedlo k obědu,k večeři ,odpoledne.

         6)Vyťukávejte pravidelný rytmus klepáním do stolu.Dítě chodí (podle pomalého rytmu, podle rychlého rytmu.)

         7)Dítě zpívá a vyťukává rytmus písničky ťukáním do stolu

         8)Dítě chodí podle rytmu.Když se budete plácat na stehna,bude chodit těžce jako medvěd.Budete-li klepat do stolu,dítě začne lehce klusat jako kůň.

         9)Dítě chodí podle rytmu,který vyťukáváte vařečkou do stolu.Jakmile uhodíte silně vyskočí.

         10)Tleskáte rukama a dítě jde dopředu (sleduje rytmus).Jakmile boucháte do stolu,jde pozpátku.

         11) Když vyťukáváte pravidelný rytmus,chodí dítě okolo dvou židlí,které stojí vedle sebe.Jakmile zrychlíte ,běhá po celé místnosti.

         12)Když dítěti ukážete lžíci ,silně tleská,když  mu ukážete vidličku tleská pomalu.

B)       Věk 4-5 rok

         1)Dítě položí vidličku do středu stolu,nůž před vidličku,lžíci za vidličku,tužku před nůž,knoflík za lžíci.Pak se ho zeptejte ,který z předmětů je první,který poslední ,který je před kterým ,který je za kterým.

         2)Dítě vyrovná na stůl několik předmětů.Pak vám říká,který je první,druhý,třetí,poslední,který leží hned před druhým ,hned za druhým,hned před třetím,hned za třetím.

         3)Dítě objevuje rozdíly mezi dnem a nocí.Vypráví co dělají lidé během těchto dvou časových úseků.

         4)Dítě vypráví ,co se přihodilo na začátku a na konci příběhu ,který jste mu právě přečetli,co se stalo před určitou událostí a co po jiné.

         5)Dítě vyjmenovává ve správném pořadí dny v týdnu.Zeptejte se ho ,který je dnes den,který den byl včera atd.

         6)Zeptáme se dítěte co je rychlejší a co pomalejší (letadlo-vlak, vlak-loď,želva-kachna,)

         7)Dítě sleduje  rytmus,který udáváte tleskáním,a bouchá v tomtéž rytmu do míče.

 

VI.               Zrakové rozlišování

        A)věk 2-4 roky.

         1)vystříhané kolečka ,čtverce,trojúhelníky nechte roztřídit dítětem podle tvarů.

         2)Položte na stůl talíř,vidličku,nůž,párátko,knoflík.Požádejte dítě ,aby vám ukázalo ( malý předmět ze dřeva,dlouhý předmět,který má hroty sloužící k jídlu, kulatý předmět na který se dává jídlo…)

         3)Dít dává víčka na sklenice různých velikostí.

         4)Sesypte dohromady různé druhy těstovin ,dítě odděluje jednotlivé druhy.

         5)Dítě třídí knoflíky podle barev,velikosti, podle počtu dírek.

        B)věk 4-6 rok.

         1) Nakreslete ruku se čtyřmi prsty,tričko s jedním rukávem,hlavu bez vlasů,obličej bez nosu,úst,uší.Na každém z obrázků dítě hledá co chybí.

         2)Dítě doplňuj obrázky tím,že stejnou věc dokreslí zrcadlově vpravo.

 

VII.            Sluchové rozlišení

        A)Věk 2 roky a více

         1)Kolem dítěte ,které sedí na zemi se zavázanýma očima,rozložte předměty.Posaďte se metr od něho a zkuste vzít některý předmět,aniž byste způsobili hluk.Když vás dítě uslyší,zkusí předmět chytit.

         2)Dítě napodobuje hlasy zvířat (kočky,ptáka,slepice,sovy,psa,vepře,krávy,kachny),které jste před ním reprodukovali.

         3)Zavažte dítěti oči a vydejte nějaký zvuk.Dítě se vás pokouší najít.

         4) Zavažte dítěti oči a vydávejte zvuky před a za ním.Dítě musí uhodnout ,z které strany zvuk přichází.

         5)Řekněte dítěti dvě slova (vyslovujte pomalu) a zeptejte seo které je delší a které kratší.(les-borovice,ulice-dům,film-kamera,pláštěnka-bota,pondělí-středa,noha-nohavice,ohrada-dvůr,bez-kopretina,nit-bavlna)

         6)Řekněte dítěti slovo a požádejte ho ,aby vám řeklo jiné slovo,které začíná stejným zvukem (tedy slabikou).Příklady: kachna—kamion, mašina..maminka)Obměna:Řekněte dítěti dvě slova a zeptejte se ho jestli začínají stejným zvukem.